BiH ima sve predispozicije za proizvodnju i izvoz zdravog mlijeka

Zenička industrija mlijeka (ZIM) istrajava u programu prirodnih, bioloških i zdravih mliječnih proizvoda, bez aditiva i konzervansa. Istovremeno razvojem vlastite kooperantske mreže proizvođača mlijeka ZIM razvija sektor domaće primarne poljoprivredne proizvodnje.

Trenutno 415 farmera sa područja Zeničko – dobojskog i Srednjobosanskog kantona proizvode i predaju mlijeko ZIM-u, od toga je 370 individualnih poljoprivrednih proizvođača i 45 registrovanih poljoprivrednih proizvođača, kaže se u saopćenju Zeničke industrije mljeka.

– Kontrola kvaliteta naše kompanije se bavi organizacijom otkupa i dnevnom kontrolom mlijeka, te stručnim praćenjem farmera u svim fazama proizvodnog procesa. Ovo je veoma zahtjevan posao ali dugoročno višestruko koristan ne samo za ZIM već i bosanskohercegovačku mliječnu industriju. Također, ZIM na ovaj način daje svoj doprinos ruralnom razvoju. Pašnjaci bosanskih planina su ogroman potencijal za proizvodnju hrane, a prije svega mlijeka. Uzmemo li u obzir dalji razvoj domaćeg tržišta i šanse za plasman naših proizvoda u EU, ova grana privrede ima sasvim izglednu perspektivu, i mi na tome ozbiljno radimo, izjavio je Amer Bektaš, u ime kompanije ZIM.

ZIM mljekara se ubraja među najperspektivnije mljekare u BiH. Potvrda za ovo su brojna priznanja za kvalitet sa domaćih i međunarodnih sajmova. Inače, ZIM je osnovan 1959, a do sada su u Mljekari obavljene tri rekonstrukcije za proširenje i osavremenjavanje proizvodnog ciklusa, te je danas instalirani dnevni kapacitet mlijeka 50.000 litara mlijeka na dan.

(Oslobođenje)