BiH ima najniže kamate u regiji

Prema metodologiji MMF-a, Bosna i Hercegovina ima najniže aktivne kamatne stope u odnosu na ostale zemlje u regiji. U odnosu na zemlje iz okruženja, profitabilnost bh. banaka je najniža što je u direktnoj korelaciji s nivoom kamatnih stopa. Prema nedavno objavljenim statistikama MMF-a, najveću prosječnu kamatnu stopu u prošloj godini u regiji imala je Srbija s visokim postotkom od 12,43 posto, slijedi je Hrvatska s 10,37 posto aktivne kamatne stope. Među zemlje s niskim kamatnim stopama u regiji ubrajaju se Crna Gora (9,53 posto), Makedonija (9,48) te na kraju ljestvice naša zemlja s najnižom stopom od 7,88 posto. Uspoređujući prethodne godine (počevši od 2007.), BiH je zabilježila blagi rast prosječnih kamatnih stopa, kao i ostale zemlje regije. Negativna događanja na svjetskim financijskim tržištima i njihove posljedice počele su se osjećati u BiH tijekom prvog tromjesečja 2009., objašnjavaju za naš list iz Centralne banke BiH (CBBiH).

Da bi zaštitile svoje poslovanje, banke su postale restriktivnije u poslovanju, uključujući i procjenu rizika. Prosječne aktivne kamatne stope na godišnjoj razini za prvo tromjesečje 2011., za kratkoročne kredite privatnim poduzećima iznosile su 8,012 posto, a za kratkoročne kredite stanovništvu 10,17 posto. Za dugoročne kredite privatnim poduzećima iznosile su 7,612 posto, a za dugoročne kredite stanovništvu 8,87 posto. Kamata na kredite po kreditnim karticama iznosila je 13,06 posto, kazali su iz CBBiH. “U usporedbi s prosječnim aktivnim kamatnim stopama na godišnjoj razini, za prvo tromjesečje 2010. nije zabilježen veći porast ili pad kamatnih stopa. Većinom se radi o manjem padu prosječnih aktivnih kamatnih stopa u odnosu na 2010.”, navode iz CBBiH. Prosječne aktivne kamatne stope na godišnjoj razini za prvo tromjesečje 2010. za kratkoročne kredite privatnim poduzećima iznosile su 8,56 posto, za kratkoročne kredite stanovništvu 10,04 posto. Za dugoročne kredite privatnim poduzećima iznosile su 7,88 posto, a za dugoročne kredite stanovništvu 9,34 posto. Kamata na kredite po kreditnim karticama iznosila je 13,46 posto. U 2010. je zabilježen manji pad prosječne kamatne stope na godišnjoj razini u odnosu na 2009., koji se kretao od 0,04 – 0,68 postotnih bodova. Zabilježen je samo rast kamatnih stopa na kratkoročne i dugoročne kredite poduzećima, u rasponu od 0,08 do 1,16 postotnih bodova, objašnjava se u priopćenju. Kada se usporedi prosječna kamatna stopa na godišnjoj razini u 2010. u odnosu na 2008., imale su značajan rast koji se kretao od 0,07 do 1,52 postotna boda za sve kategorije. “Može se reći kako je na povećanje kamatnih stopa na kredite u 2009. i 2010. utjecalo poskupljenje izvora sredstava koja se plasiraju na bh. tržištu, odnosno povećanje kamatnih stopa na depozite i teža dostupnost sredstava na inozemnom tržištu”, rekli su iz CBBiH. Kamatne stope na kratkoročne kredite u markama privatnim poduzećima i udrugama u 2009. veće su za 0,96 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu i u prosjeku su iznosile 7,93 posto, dok su na dugoročne kredite porasle za 0,37 postotnih bodova, s 6,91 posto u 2008. na 7,28 posto u 2009. godini. Kamatne stope na kratkoročne kredite u markama stanovništvu rasle su za 0,14 postotnih bodova u odnosu na 2008., međutim, na dugoročne kredite smanjile su se s 9,76 posto u 2008. na 9,30 posto u 2009.