BiH godišnje gubi 700 miliona kroz procese javnih nabavki

U BiH se, iz godine u godinu, ne vidi nikakav napredak, kada pogledate po svim sektorima, počevši od procesuiranja slučajeva korupcije pred sudovima i tužilaštvima do sankcionisanja sukoba interesa, rečeno je na prezentaciji izvještaja Monitoring napretka u provođenju antikorupcionih reformi u BiH čija je svrha analiza rada institucija koje primjenjuju zakone vezane za borbu protiv korupcije, javlja Anadolu Agency (AA).

Izvještaj su sproveli Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH. Glasnogovornica Transparency International BiH Ivana Korajlić kazala je da TI BiH svake godine nastoji pratiti šta institucije, koje su zadužene za provođenje zakona vezanih za borbu protiv korupcije, rade, koliko su efikasne, kao i koliko je efikasna borba protiv korupcije u BiH. “Nažalost, iz godine u godinu, ne vidimo nikakav napredak, kada pogledate po svim sektorima, počevši od procesuiranja slučajeva korupcije pred sudovima i tužilaštvima do sankcionisanja sukoba interesa gdje imamo konstantne napore da se čak i zakonodavstvo unazadi u velikoj mjeri”, pojasnila je Korajlić. Prema njenim riječima, TI BiH je analizirao i fukcionisanje institucije za reviziju, primjenu zakona o javnim nabavkama. “U sve i jednom sektoru, nažalost, nisu vidljivi konkretni pomaci, barem ne ono što bi moglo dugoročno da daje bilo kakve rezultate”, kazala je Korajlić. Govoreći o korupciji u javnim institucijama, ona je naglasila da je teško govoriti o preciznim podacima koliko je u kojoj instituciji korupcija prisutna. Korajlić je dodala da, kada je u pitanju procesuiranje, godišnje samo jedna do dvije pravosnažne presude završavaju zatvorskom kaznom za davanje ili primanje mita, što je jako malo u odnosu na ono sa čim se građani svakodnevno suočavaju. “Zakonodavci nemaju nikakvu namjeru da unaprijede stanje nabolje, jer da imaju, omogućili bi institucijama da nezavisno i efikasno rade svoj posao”, poručila je Korajlić. Ona je podsjetila i na izvještaje o napretku gdje svake godine korupcija zauzima veliki dio izvještaja i upozorava se na važnost vladavine prava. Koordinator pravnog programa Fonda otvoreno društvo BiH Mervan Miraščija kazao je da je današnji događaj prilika da se, između ostalog, predstave rezultati dubinskog monitoring po određenim sektorima i oblastima, ispunjavanje antikorupcijskih mjera ali i planova integriteta. “Tri godine po usvajanju tih strateških dokumenata i okvirnog plana, mi ne možemo biti zadovoljni sa ispunjavanjem mjera i tu je masa problema koje ćemo danas predstaviti”, pojasnio je Miraščija. On je, govoreći o najvećim problemima, kazao da su najveći problemi oni sa kojima se BiH ustvari i susreće, a to je pitanje implementacije. “Nažalost, to više ne predstavlja nikakav izuzetak, nego pravilo, da se usvajaju različite vrste strateških dokumenata, akcionih planova koji ostaju neimplemetirani”, pojasnio je Miraščija. On je ukazao i na to da BiH ima zastarjelo zakonodavsto iz oblasti javnih nabavki. “Jedina smo zemlja u regionu koja nema usklađeno zakonodavstvo sa evropskim direktivama, to su direktive iz 2007. i 2009. godine. Zatim, problemi u implementaciji na terenu, nema dovoljno kontrolnih mehanizama, to je masa problema”, pojasnio je Miraščija. Odgovarajući na novinarsko pitanje o tome koliko, zbog ovih problema, novca gubi BiH, Miraščija kaže da postoji pojedinačno istraživanje različitih nevladinih organizacija, a ona govore da se godišnje gubi oko 700 miliona na godišnjem nivou kroz procese javnih nabavki. U okviru Monitoringa provođenja antikorupcionih reformi u BiH, TI BiH prati antikorupcijske aktivnosti u najosjetljivijim oblastima koje se reflektiraju kroz monitoring ispunjenosti međunarodnih obaveza BiH u borbi protiv korupcije, procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima, izmjena zakonskog okvira i implementacije zakona o sukobu interesa, funkcionisanja službi za reviziju javnog sektora, te monitoring implementacije Zakona o javnim nabavkama. U pomenutim oblastima, TI BiH ujedno prati napore zakonodavne i izvršne vlasti u borbi protiv korupcije, u smislu unapređenja zakonskog okvira, te efikasnosti primjene zakona usmjerenih na borbu protiv korupcije.

 

(Anadolija)