BiH: Do novog imena za samo osam maraka

Na području Kantona Sarajevo u prvih 11 mjeseci prošle godine 157 osoba je podnijelo zahtjev za promjenu imena, od toga ih je 139 htjelo promijeniti prezime, a njih 20 ime. Pored troškova za neophodnu dokumentaciju, promjena imena i prezimena, ili samo jednog, košta svega osam maraka.

U skladu s odredbama Zakona o imenu, neće se odobriti promjena osobnog imena ili samo imena ili samo prezimena, osobi protiv koje se vodi kazneni postupak ili osobi koja je osuđena za takvo djelo, dok kazna nije izvršena, kao ni osobi za koju se utvrdi da je zahtjev podnijela radi izbjegavanja zakonom utvrđenih obveza, pojasnili su za San iz Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo.