Lokalne vijesti

Besplatna pravna pomoć građanima

U povodu obilježavanja Dana općine Travnik, Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta VITEZ organizira pružanje besplatne pravne pomoći građanima kojima je ona potrebna. Riječ je, u prvom redu, o davanju općih pravnih informacija i pružanju pravnih savjeta kako bi se građani lakše snašli u pravnim problemima.
„Pravnu pomoć će pružati studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, pod stručnim nadzorom nastavnika i suradnika Fakulteta, raspoređeni u grupe za prava djece i obiteljsko uzdržavanje, zaštitu prava radnika, suzbijanje diskriminacije i manjinska prava, pomoć svjedocima i žrtvama kaznenih djela, za pomoć azilantima i strancima te za zaštitu prava pacijenata. Kvalitetu pružene pravne pomoći osigurava kontrola i nadzor koji provode nastavnici i suradnici Fakulteta, tako da se ni jedan savjet ili mišljenje ne može otpraviti bez njihove pozitivne ‘ocjene’“, pojasnio je jedan od glavnih inicijatora pružanja besplatne pravne pomoći, viši asistent na Fakultetu pravnih nauka, mr. Adnan Pirić.
Građani će besplatnu pravnu pomoć moći zatražiti 23. i 24.03.2016.g. (srijeda/četvrtak) u vremenu od 10h do 15h, u prostorijama Pravne klinike Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ u Travniku, ul. Školska 23.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend