Vijesti iz BiH

BANKE U PROBLEMU: Napuštaju BiH, ali ostavljaju kredite

Odlazak radne snage iz BiH ostavlja negativne posljedice na sve sektore društva. Izuzetak nije ni bankarski sektor koji se suočava sa problemom povrata kredita.

Naime, kako je na predstavljanju Bijele knjige u bankarstvu ukazao Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka u BiH, pojavio se problem sa naplatom kredita kod osoba koje su podigle kredit u BiH i zatim napustile BiH ne obavijestivši banku.

Garancija

“Riječ je o problemu koji se počeo pojavljivati i koji sada banke pokušavaju regulirati svaka na svoj način. Sada imamo situaciju da su krediti osigurani preko osiguravajućih društava, međutim, osiguravajuća društva ne osiguravaju uvjetno rečeno taj vid prevare, jer osiguravajuće društvo nema obavezu vraćanja i onda to banke moraju naplatiti iz svojih izvora. To znaju i banke koje sada traže načine kako i kome uz tu garanciju vraćanja dodati još neki dodatan uvjet kako bi se ovakav problem, koji se ne može spriječiti, doveo na razumnu mjeru i kako bi se regulirala mogućnost da neko dobije kredit, ode i ne vraća ga”, istakao je Kutle.

Da je problem odlaska radne snage zaista veliki i da utiče na cjelokupno društvo, naglasili su i iz Sparkasse banke, gdje su nam kazali kako je riječ o problemu cijelog društva i ekonomije koja će u narednim godinama biti snažno efektuirana deficitom stručnjaka u svim sektorima ako se ne počne konkretno raditi na sprečavanju njihovih odlazaka i građenju jednog pozitivnijeg okruženja u kojem će željeti da ostanu.

Kada je u pitanju plasman kredita osobama koje su u međuvremenu napustile BiH, i Sparkasse je zabilježila određen broj takvih slučajeva.

“Sparkasse banka je u proteklom periodu evidentirala određeni broj ovakvih plasmana, ali ne može se govoriti o nekom značajnom udjelu u našem portfoliju nekvalitetnih kredita. Na bankarskom tržištu generalno postoji trend rasta kredita koje građani ne servisiraju nakon odlaska iz zemlje, a za očekivati je da će se ovaj trend i nastaviti ako se donosioci odluka u državi ne počnu odmah vrlo ozbiljno baviti problemom odljeva radne snage”, istakli su iz ove banke.

Dodali su kako se ovaj problem ne treba posmatrati samo iz perspektive bankarskog sektora, odnosno efekata na rast nekvalitetnih kredita.

Izvor: Oslobođenje

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend