Vijesti iz BiH

Banke će konačno prodisati

Institucije BiH, RS i FBiH donijele su 19 propisa u cilju sprovođenja preporuka Međunarodne radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) i BiH bi trebalo da bude skinuta sa njihove sive liste čime bi bile olakšane transakcije prema inostranstvu i poslovanje banaka.

Savjet ministara BiH je usvojio informaciju o sprovođenju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

– Akcioni plan je sproveden. Ministarstvo inostranih poslova BiH će odmah otpočeti diplomatske aktivnosti radi uklanjanja BiH sa sive liste FATF-a – istakli su u Savjetu ministara.

BiH je na sivoj listi FATF-a od juna 2015. godine, a zbog toga je poslovanje banaka bilo usporeno i otežano. Direktor Nove banke Banjaluka i član Upravnog odbora Udruženja banaka BiH Milan Radović rekao je da je zbog sive liste bila pojačana kontrola transakcija.

– Klijenti banke moraju da prilažu dodatnu dokumentaciju kada se vrši inoplaćanje i time se usporava proces dok se sve ne provjeri. Zbog toga je kod inoplaćanja bila manja efikasnost zbog većih provjera i kontrola. Siva lista je otežala rad bankama i štetna je i po reputaciju zemlje – rekao je Radović i dodao da bi skidanje BiH sa nje trebalo da poboljša određene stvari.

(Glas Srpske)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend