Lokalne vijesti

Asocijacija rektora privatnih sveučilišta u BiH krovna udruga visokoobrazovnih ustanova u privatnom vlasništvu

Upisom Asocijacije rektora privatnih sveučilišta, sa sjedištem u Vitezu, u Registar udruga kod Ministarstva pravde BiH, privatna sveučilišta su od 20. rujna 2017. godine i službeno dobila krovnu udrugu koja će, uz promoviranje njihova rada, djelovati i na promociji vrijednosti Bolonjskog procesa, poticanju razvoja znanosti i istraživanja, zauzimanju za harmonizaciju visokog obrazovanja u BiH, regiji i zemljama EU itd., a sve s ciljem unaprjeđenja visokog obrazovanja i očuvanja najviših profesionalnih standarda i akademskih vrijednosti pojedinaca i institucija.

 

Predsjednik Asocijacije rektora privatnih sveučilišta u BiH je istaknuti sveučilišni profesor i poznati ekonomski stručnjak prof.dr. Mirko Puljić, rektor Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“.

Asocijacija je svoju prvu redovitu sjednicu održala 30.rujna 2017.godine u prostorijama Sveučilištu „Hercegovina“ u Međugorju, na kojoj su razmatrani i usvojeni Statut i ostali akti te program rada Asocijacije.

Uz prof.dr. Mirka Puljića, na sastanku su sudjelovali i glavni tajnik Asocijacije, prof.dr. Salih Bučuk (u ime Internacionalnog univerziteta Travnik), zatim prof.dr. Milenko Kundačina, rektor Sveučilišta „Hercegovina“, prof.dr. Marko Matić, rektor Univerziteta modernih znanosti u Mostaru (CKM), prof. dr. Izudin Tanović (u ime Evropskog  univerziteta  „Kallos“, Tuzla), prof.dr. Esad Jakupović, rektor Panevropskog  univerziteta Apeiron, doc.dr. Omer Pinjić (u ime Evropskog univerziteta Brčko Distrikt), a nazočili su i doc.dr. Gordan Radić, dekan Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije Sveučilišta „Hercegovina“, mr. Marko Antonio Brkić, voditelj Ureda za istraživanje, znanost i razvoj na Sveučilištu „Hercegovina“, prof.dr. Josip Vrbošić, dugogodišnji sveučilišni profesor i bivši veleposlanik RH u BiH te tehnička tajnica Asocijacije Milena Sajević, dipl.iur.(glavna tajnica Sveučilišta „VITEZ)  i glavna tajnica Sveučilišta „Hercegovina“  Dragana Jerković, dipl.iur.

Idući sastanak Asocijacije rektora privatnih sveučilišta u BiH planiran je potkraj godine, a domaćin sastanka će biti Evropski univerzitet Brčko Distrikt.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend