Svijet

Aplikacija za pametne telefone za korištenje E-zdravstvenih iskaznica

Europska komisija je predstavila aplikaciju za pametne telefone koja bi korisnicima trebala pomoći u korištenju europske zdravstvene iskaznice u evropskom inozemstvu.

Europska zdravstvena iskaznica omogućava pravo na liječenje javnim zdravstvenim ustanovama u hitnim slučajevima tokom privremenog boravka na godišnjem odmoru ili na poslovnom putu u 31 evropskoj zemlji – 27 zemalja Europske unije te Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj. Ta iskaznica strancima omogućava isti tretman i pod istim uvjetima kakve imaju i građani koji su osigurani u toj zemlji. Međutim, velike razlika između zdravstvenih sistema zemalja EU-a i Europskog ekonomskog prostora otežava korištenje toga prava. Stoga je pokrenuta aplikacija koja pruža jednostavna objašnjenja o korištenju tih kartica u svakoj od tih zemalja na 24 jezika, prenijela je Hina. Aplikaciju je moguće skinuti za tri platforme na kojima rade pametni telefoni – iOS, Android i Android and Windows 7. Aplikacija je besplatna i može se naći na adresi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend