Lokalne vijesti

Apel Udruženja Viktorija 99 iz Jajca

Zamoljeni smo da vam prenesemo apel Udruženja Viktorija 99 iz Jajca.

Dragi članovi i članice, pored toliko godina rada i velikih rezultata, “Viktorija 99 “je došla u veliku financijsku krizu, tako da uopće ne znamo hoćemo li uspjeti nastaviti s radom. Da podsjetimo: Udruženje “Viktorija 99” Jajce poćelo je sa radom 1996. godine kao NVO s ciljem da svojim aktivnostima i projektima potpomogne i unaprijedi razvoj oblasti socijalne zaštite. U svom radu organizacija se fokusira na društvene grupacije koje žive na rubu socijalne i materijalne egzistencije društva i čiji je opstanak bez pomoći društvene zajednice i državnih institucija doveden u pitanje.Organizacija kroz programe utjece na poboljšanje kvaliteta života žene, njene porodice i mladih.”Viktorija99” je svoj rad započela imajuci samo entuzijazam, smještena u tuđim prostorima, bez tehničke opreme i bez bilo kakvih finansijskih sredstava. Danas, “Viktorija 99” ima sedam različitih programa edukacijski,socijalni, psihosocjalni, javno zagovaranje, ekološki, kulturni i rad sa djecom i mladima. Organizacija ima 1.000 volontera, 628 članova i pružila je do sada usluge za 42.631 korisnika putem različitih programa i implementirajući oko 80 projekata. Kroz svoj rad prati potrebe žena kroz partnerstvo s drugim organizacijama koje imaju sličnu viziju i misiju. Od 2007. Godine članice su mreže “Ženske evropske mreže” bazirana na genderu po pitanju zdravlja i ekologije. Pored toga članica je nekoliko bosanskohercegovačkih mreža (Ženska mreža BiH, Mreža plus, Mreža za izgradnju mira) Izvršne direktorice, Udruženje žena “Viktorija 99”,Senka Zulum je kazala, da je motiv Organizacije poštivanje ljudskog dostojanstva svakog pojedinca koji se može ostvariti samo kroz unutardruštvenu solidarnost “jakih” sa “manje jakima”. Imajući na umu da treba izbjegavati ovisnost o tuđoj pomoći.Udruženje “Viktorija 99” nastoji se pridržavati principa “pomoć uz samopomoć.”To znači da prvenstveno nastoji podržati I unaprijediti samoincijativu pojedinaca i grupa. Izvrsna direktorica, naglasava da je vazan preduslov za funkcionisanje socijalnog sektora bliska I povjerljiva saradnja nevladinog sektora sa nadležnim vladinim institucijam i administracijama kako bi implementirali svoje projekte, kazala je Zulum. Izvrsna direktorica , je jos jednom naglasila , da je “Viktorija 99” pomagala svima kojima je pomoc bila potrebna, ali eto i mi smo , kao organizacija dosli u situaciju da trazimo pomoć Obzirom da trenutna makroekonomska situacija nije jednostavna, potrebno je da se svi društveni akteri od značaja maksimalno angažuju i pojačaju svoju saradnju ukoliko želimo istim tempom i kvalitetom nastaviti započetim putem. Zato ovim putem apelujemo na sve da nam pomognu : “PITAJTE NAS ŠTA VAS INTERESUJE ,SAMO NAS NE UPUĆUJTE U OPĆINU DA TRAŽIMO POMOĆ JER JE NEĆEMO DOBITI, TAMO POSTOJE PRIORITETI KOJE OPĆINSKE VLASTI PODRŽAVAJU…
Svi koji žele pomoci da ova organizacija opstane i nastavi sa svojim radom mogu se informisati na:
U:Ž: “Viktorija99” Jajce
Ul. Kralja Tomislava bb
Tel/Fax 030 654 204/654 205
info@viktorija99.ba
www.viktorija99.ba

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend