Šansa koju porezni obveznici ne bi smjeli propustiti

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i Zakonom o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, prvi put su propisane olakšice – mogućnosti da se poreznim obveznicima, koji imaju dugovanja, otpišu kamate.

S ciljem pojašnjenja navedenih zakonskih mogućnosti i postupka prolongiranja izmirenja duga – odgođeno plaćanje ili plaćanje duga u ratama, Privredna komora Kantona Sarajevo je u saradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH organizirala jednodnevnu radionicu o ovoj temi. Uvodnu riječ dali su Midhat Arifović, direktor Porezne uprave FBiH i Mubera Kadrić u ime Privredne komore Kantona Sarajevo dok je radionicu vodila Jasminka Mehović, pomoćnica direktora Porezne uprave FBiH. Ovo je šansa koju porezni obveznici ne bi trebali propustiti, jer je rok za podnošenje prijava za korištenje olakšica – mogućnosti za otpis kamata ograničen, tj. do 30.6.2013. godine, istaknuto je na radionici. Prema evidencijama Porezne uprave Federacije BiH mnogi porezni obveznici imaju dug po osnovu kamata, koji je u pojedinačnim slučajevima čak i veći od glavnice, što direktno utječe na njihovu ekonomsku stabilnost kada je u pitanju prinudna naplata duga. Otpisom obaveza po osnovu zatezne kamate daje se mogućnost poreznim obveznicima da se rasterete tog dijela duga, što bi trebalo da ima utjecaja na poboljšanje njihove likvidnosti, bržeg razvoja u okvirima obavljanja djelatnosti i samim tim izgradnje povoljnijih uslova za poslovanje. Osim navedenog, izmjenom člana 39. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, izmijenjen je i redoslijed uplata obaveza, što će, kako procjenjuju u Poreznoj upravi, doprinijeti rasterećenju dugovanja poreznih obveznika, saopšteno je iz Privredne komore Kantona Sarajevo.