AMSBiH i BIHAMK dužni pružiti besplatne usluge pomoći na cesti

Na osnovu Ugovora s JP Ceste FBiH poslove “Pomoć-Informacije” na javnim cestama BIHAMK i AMS u BIH dužni su svim motoriziranim građanima s registriranim vozilom u Federaciji BiH bez naknade pružiti najviše jednu uslugu na osposobljavanju vozila u tijeku mjeseca, a maksimalno tri usluge godišnje, i to dvije usluge popravka vozila na cesti i jednu uslugu prijevoza vozila.

BIHAMK je objavio kako je sukladno Ugovoru s JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine o obavljanju poslova „Pomoć-informacije“ na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Sarajevskog, Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona dužan svim motoriziranim građanima, koji posjeduju vozilo registrirano u FBiH pružiti jednu uslugu na osposobljavanju vozila na cesti (popravku vozila) u tijeku mjeseca, a maksimalno tri usluge godišnje i to dvije usluge popravka vozila na cesti i, ukoliko se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti, jednu uslugu prijevoza vozila do baze AMK ili najbliže servisne radionice ili parkinga po zahtjevu vlasnika na udaljenost od maksimalno 15 kilometra od lokacije kvara, a u cilju nesmetanog odvijanja prometa. Vozilima koja se nalaze u kvaru izvan ceste na javnim parkinzima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge popravke vozila na licu mjesta, s tim da će prednost imati vozila koja trebaju pomoć na cesti. Vozila izvan ceste nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza jer ne ometaju promet za druga vozila i sudionike u prometu.

Također, AMSBiH, na osnovu Ugovora s JP Ceste FBiH poslove “Pomoć-Informacije” na javnim cestama dužan je svim motoriziranim građanima s registriranim vozilom u Federaciji BiH bez naknade pružiti najviše jednu uslugu na osposobljavanju vozila u tijeku mjeseca, a maksimalno tri usluge godišnje, i to dvije usluge popravka vozila na cesti i jednu uslugu prijevoza vozila.

AMSBIH je dužan, ako utvrdi da se vozilo do 3,5 t najveće dozvoljene mase ne može staviti u mobilno stanje, izvršiti uklanjanje vozila s kolnika tako da će ga besplatno prevesti do svoje baze, najbliže registrirane servisne radionice za opravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu vlasnika na udaljenost od maksimalno 15 km. Ako korisnik usluge inzistira na prijevozu vozila do lokacije preko 15 km, AMSBIH će razliku kilometraže izvršiti o trošku stranke.

Vozila koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima: garaža – parking i sl. nemaju pravo na besplatne usluge pomoći na cesti.

AMSBIH je dužan pružiti besplatne usluge pomoći na cesti u sljedećim županijama:

Hercegovačko-neretvanska županija (Mostar, Čitluk, Čapljina, Stolac, Neum i Ravno)

Zapadno-hercegovačka županija (Grude, Ljubuški, Široki Brijeg i Posušje)

Hercegbosanska županija (Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo)

Srednjobosanska županija (Kiseljak, Kreševo, Fojnica, Vitez, Busovača, Jajce i Dobretići)

Posavska županija (Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac)

Besplatne usluge pomoći na cesti se mogu dobiti pozivom na telefon 1288 ili 036/331-991.