Amir Šečibović izabran za predsjednika Skupštine Karate saveza KSB

U Kristalnoj sali Općine Bugojno održana je Izvještajno-izborna skupština Karate saveza KSB. Na početku nazočne je pozdravio Hasan Ajkunić, načelnik općine Bugojno.

Za predsjednika Skupštine Karate saveza KSB jednoglasno je izabran Amir Šečibović iz Bugojna, dok je za predsjednika Upravnog odbora Karate savezaKSB ponovno izabran Asim Hodžić iz Busovače, a za potpredsjednika Ante Katić iz Jajca.

Za nove članove Upravnog odbora, i druge rukovodeće strukture, izabrani su mladi, bivši vrhunski sportaši i karate treneri. Novoizabrani članovi Upravnog odbora su: Adnan Arnautović, Nisvet Gasal, Samet Gaši, Ratko Juričić, Enes Krajišnik, Almir Bašić i Armin Kovač.

Članovi Nadzornog odbora su: Avdo Avdibašić, Adnan Hurem i Miroslav Sučić.

Cilj novoizabranog rukovodstva Karate saveza KSB bit će unaprjeđenje rada i nastavak kontinuiteta vrhunskih rezultata na državnoj i međunarodnoj sceni.