Sport

Ambasada Sjedinjenih Američkih država odobrila projekt Sportskog saveza KSB

Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini prihvatila je da finansira projekat ” Edukacija žena za intruktore i menadžere sportsko-rekreativnih aktivnosti ” u iznosu od 33.866,00 $.

Projekat ” Edukacija žena za instruktore i menadžere sportsko-rekreativnih aktivnosti ” Sportski savez SBK/KSB realizovat će u saradnji sa Edukacijskim fakultetom Univerziteta u Travniku čime se nastavlja  saradanja ove dvije institucije.  Zbog malog broja uključenosti žena u sportsko – rekreativne aktivnosti Sportski savez SBK/KSB i Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku odlučili su da pokrenu projekat “ Edukacija žena za instruktore i menadžere sportsko-rekreativnih aktivnosti „. Edukacijom žena za instruktore i menadžere sportsko-rekreativnih aktivnosti žele se osposobiti žene za rad u sportskim klubovima, da sticanjem zvanja instruktor i menadžer sportsko-rekreativnih aktivnosti jedne visoko obrazovne institucije mogu da rade u sportu, što je u skladu sa Zakonom o sportu BIH a ujedno bi imale mogućnost da postanu ekonomsko neovisne otvarajući svoje private klubove za fitness, aerobic, pilates te kroz članarinu da povećaju svoj kućni budžet i time doprinesu poboljšanju uslova života i da svojim radom doprinesu razvoju sporta u BIH, kao i povećanju broja ženskih sportsko – rekreativnih klubova i sekcija. U periodu od godinu dana polaznice Edukacije žena za instruktore i menadžere sportsko-rekreativnih aktivnosti prošle bi kroz 10 edukativnih ciklusa, kako slijedi: Upoznavanje sa ciljevima i prikazom kompletnog programa; Fitness i tjelesno vježbanje; Aerobik i tae bo aerobik; Preventivna gimnastika i pilates; Porodični sport ; Sport za sve ; Zdravstveni aspekti sportsko-rekreativnih aktivnosti; Ishrana u funkciji zdravlja; Lik instruktora, kakav instruktor treba da bude; Menadžerske vještine i sposobnosti ( pisanje projekata, vođenje sportskih klubova društava ); Odnosi sa javnošću (odnosi sa pisanim i elektronskim medijima ); Primjena edukacije kroz primjere prakse ( Organizacija Festivala sportske rekreacije i organizacija Okruglog stola “ Žena i sport “). Ciklusi bi se sastojali od teoretskog i praktičnog dijela nakon kojeg bi polaznice imale testiranje, i svaka polaznica koja sa uspjehom prođe testiranje ciklusa dobila bi certifikat za svaki ciklus ( npr. Instruktor Aerobika i tae bo aerobika ). Nakon 10 ciklusa polaznice bi organizovale “Festival sportske rekreacije” i Okrugli stol “Žena i sport” gdje bi imale priliku da stečeno znanje primjene, dobile bi Certifikat Instruktor i menadžer sportsko-rekreativnih aktivnosti. Za uspješnu realizaciju, za što bolje osposobljavanje polaznica iz svih oblasti, obavili smo razgovore sa ekspertima iz oblasti sporta, univerzitetskim profesorima i eminentnim stručnjacima kao što su: prof. dr. Stjepan Haeimer, prof. dr. Snježana Beri ( R Hrvatska), prof. dr. Julijan Malackov ( R Srbija ), prof. dr. Edvin Dervišević ( R Slovenija), prof. dr. Izet Radžo, (BiH) prof.dr. Munir Talović, (BiH) prof. dr Branimir Mikić, (BiH) prof. dr. Fadila Gafić, ( BIH) doc. dr. Sead Karakaš, (BiH) doc. dr. Dobromir Bonacin(BiH),mr.sci. Amra Živanović, (BiH) Vildana Selimbegović, (BiH) Duška Jurišić, (BiH), mr.sci. Kada Selimović (BIH), prof. dr. Žarko Kostovski ( R Makedonija ), prof. dr. Osman Bajrić ( BIH), mr. sci. Jasmin Hrnjić (BIH) i drugi. Prijave se vrše svakoga radnog dana u prostorijama Sportskog saveza SBK/KSB, Fatmić br 9. u Travniku od 9,30 do 12,00 sati ili na e-mail sportskisavezsbkksb.ba.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend