Svijet

Žalbeno vijeće o alternativnoj odgovornosti Gotovine i Markača

Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) pozvalo je  tužiteljstvo da razradi svoje teze o mogućoj krivnji generala Ante Gotovine i Mladena Markača po alternativnim oblicima odgovornosti.

Smatrajući da dodatne informacije o mogućnosti proglašenja njihove krivnje po alternativnim oblicima odgovornosti mogu pomoći u pravednoj odluci o njihovim žalbama, Žalbeno vijeće tužiteljstvu daje rok do 10. kolovoza za podnesak kojim će objasniti vjeruje li da dvojica generala mogu biti odgovorna po zapovjednoj odgovornosti ili kao pomagači u slučaju da se utvrdi da nisu krivi za nezakonito granatiranje ili da nisu članovi udruženog zločinačkog pothvata. Podnesak bi se trebao baviti time “da li bilo koji od preostalih zaključaka prvostupanjskog vijeća ispunjavaju pravne kriterije tih alternativnih oblika odgovornosti”, navodi se u nalogu Žalbenog vijeća. Žalbeno vijeće u podnesku ističe da ovaj nalog tužiteljima ni na koji način ne predstavlja izražavanje stajališta žalbenih sudaca o bilo kojem aspektu žalbe dvojice hrvatskih generala nepravomoćno osuđenih prošle godine za zločine u Oluji na 24 odnosno 18 godina zatvora. Vijeće je do 31. kolovoza dalo rok obrani dvojice generala da odgovore na podneske tužitelja o alternativnoj odgovornosti. Žalbeno vijeće Haškoga suda prema planu rada pravomoćnu bi presudu trebalo objaviti krajem godine. 
(Fena)

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend