Ako je na artiklu cijena od 10,49 ili 50,77 KM – uslijedit će kazne

Ako inspekcije budu dosljedno provodile novi Zakon o unutarnjoj trgovini u 2011. godini, na njihovu udaru naći će se sve trgovine, tržni centri, butici, ugostiteljski objekti, koji cijenu svoje robe budu izražavali u nepostojećim apoenima. To znači da svi oni koji na svojim prodajnim aritklima istaknu cijenu od primjerice 10,44, ili 50,73 marke, bit će novčano kažnjavani, jer je najmanja novčanica u optjecaju iznosi pet feninga.

Kako vratiti 3 feninga

“Kako će ti trgovac vratiti 3 feninga”, pitaju se u Udruzi potrošača BiH, “kad takav apoen u platnom sustavu BiH uopće ne postoji”. Jedan je odgovor da se takve cijene zaokružuju i na, za većinu kupaca benignim iznosima, trgovci zarađuju tisuće maraka čiste gotovine koja se ne treba uopće oporezivati. Zakon koji je nakon određenih promjena stupio na snagu još sredinom 2010. godine, jasno kaže da cijene robe i usluga moraju biti iskazane u domaćoj valuti, i to u apoenima koji su u optjecaju. “Imali smo veliku borbu da bude donesen takav propis koji će onemogućiti trgovcima da zaokružuju cijene, ali je očito problem njegova provedba. Veliki trgovački lanci dnevno na zaokruživanju, na zavlačenju ruku u džep građana, zarade 2.000 KM. Ne poštuju potrošača”, napominje Mensud Lakota iz Udruženja potrošača BiH. Do donošenja novog zakona koji je u FBiH, prema naputku Ministarstva trgovine, stupio na snagu još 22. srpnja 2010. godine, trgovci su se kod iskazivanja cijena u nepostojećim feninzima služili pravdanjem da se radi o slobodnom formiranju cijena.
Promjena softvera

Zašto zakon koji bi sankcionirao njihovo ponašanje već pola godine nije zaživio na terenu, dano je pojašnjenje da su trgovci morali “promijeniti” softverski sustav na svojim blagajnama. U inspekciji napominju da do sada iz tih razloga nisu imali mogućnost kažnjavati odgovorne, jer zakon daje šest mjeseci roka za usuglašavanje propisa te da bi se u ovoj godini krenulo u sankcioniranje prekršitelja. Navodno je već postojao sustav po kojem se cijena koja uključuje dva feninga zaokruživala na nula, a sedam je išlo na pet feninga, no mnogi se nisu pridržavali. Prema odluci Ministarstva trgovine FBiH, iznos novčanih kazni za zaokruživanje cijena predviđene su od 3.000 do 15.000 KM za tvrtku, od 400 do 2.000 KM za odgovornu osobu te od 500 do 1.500 KM za fizičku osobu.

(VL)