Vijesti iz BiH

Agencija za statistiku provodi Anketu o putovanjima bh. građana

Agencija za statistiku BiH, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, provodi istraživanje o privatnim i poslovnim putovanjima građana Bosne i Hercegovine.

Anketa se provodi od maja do početka lipnja na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 864 iz Brčko distrikta BiH.

Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od  Agencije za statistiku BiH.

Svrha ovog istraživanja je da se, pored sociodemografskih karakteristika ispitanika, prikupljaju i podaci o broju i karakteristikama višednevnih i jednodnevnih putovanja, razlozima odlaska na putovanja, trajanju putovanja, posjećenim destinacijama, navikama stanovnika Bosne i Hercegovine prilikom putovanja, ukupnoj potrošnju (prosječni izdaci na putovanjima uključujući putne troškove, troškove smještaja, hrane i pića, ulaznica, itd.) – saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantiraju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni te mole građane za aktivnu suradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend