Vijesti iz BiH

Nova priznanja bh. inovatorima

Uz brojna priznanja Asocijaciji inovatora BiH i njenim članovima, Husein Hujić, generalni sekretar Asocijacije, imenovan je za generalnog direktora Svjetske federacije inovatorskih organizacija.

Tokom redovnog, 21. nastupa na međunarodnoj izložbi inovacija u Nirnbergu, završenoj sinoć, u gradu u kojem su bh. inovatori imali premijerni nastup još 1995., dok je svijet poznavao BiH samo kao zemlju u kojoj se razara, ovog puta je BiH prepoznata kao zemlja u kojoj se stvaraju korisne tehničko-tehnološke inovacije, primjenjive u cijelom svijetu!
Za veliki problem kojim se zemaljska kugla zagađuje kemijskim otpadom, rješenje je, u jednom značajnom dijelu, pronašao doktor hemijskih nauka iz Tuzle Zehrudin Osmanović; njegovom tehnologijom pretvaranja ovog otpada u cement očistila bi se nepregledna „bijela mora“ od otrovnih ostataka koji nastaju proizvodnjom soli i sode.
Za inovaciju takođe značajnog ekološkog značaja – metod sprečavanja erupcije fosilnih goriva – Sašenko Sadiković iz Ljubuškog dobio je srebrenu medalju. O vrijednosti ovog izuma govori ljetos objavljeni podatak da će „British petrol“, nakog 15 godina tužakanja, morati platiti više od 30 milijardi dolara za štete nastale erupcijom nafte u Meksičkom zaljevu 2010! Ovu medalju zaslužio je i njegov susjed iz Posušja, Ivan Milićević, koji je pčelarima ponudio „Trajnu osnovu za saće“, kojom se, uz brojne druge prednosti ekološkog karaktera, pčelarima olakšava rad a pčelama omogućava brža izrada saća.
Dvojac mladih inovatora iz Bihaća, Enver Bakija i Hasan Grosić, autori inovacije „Upravljanje kompjuterom očima“, dobili su bronzanu medalju. Ovu medalju dobili su i Josip Gujić iz Kaknja, za uređaj koji omogućava da se dimnjak očisti sa zemlje u zgradama sa manjim brojem katova, te Trebinjac Borko Babalj za hermetičku pepeljaru.
Da je BiH prepoznata kao zemlja koja daje svoj doprinos razvoju svjetskog inovatorskog pokreta vidi se i iz činjenice da je, prilikom održavanja vanredne sjednice Generalne skupštine Svjetske federacije inovatorskih organizcija, IFIA, Husein Hujić imenovan za generalng direktora IFIA, praktično za drugog čovjeka federacije koja okuplja 105 zemalja! Dužnost direktora obavljao je od 2010. U radu Generalne skupštine učestvovao je i Mladen Karić, u funkciji člana Izvršnog komiteta IFIA. Karić je učestvovao i u radu Izvršnog komiteta Evropskog udruženja inovatora, AEI, čiji je potpredsjednik.
Blistavu nisku uspješnog predstavljanja bh. inovatorstva u Nirnbergu uljepšale su još dvije perle: Udruženje inovatora u osnivanju sa Malte poklonilo je Asocijaciji inovatora BiH veliki pehar, u ime buduće saradnje, jer želi djelovati po uzoru na AIBIH! Udruženje inovatora Maroka dodijelilo je pehar Huseinu Hujiću za njegov doprinos razvoju svjetskog inovatorskog pokreta.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend