Lokalne vijesti

VITEZ: Javna rasprava o Nacrtu proračuna do 10.1.2019.

Općinsko vijeće Vitez na svojoj 14. redovitoj sjednici, održanoj   19.12.2018. godine  donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o provedbi javne rasprave po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2019. godinu

O Nacrtu proračuna općine Vitez za 2019.godinu vodit će se javna rasprava do     10.1.2019.godine.

Nacrt proračuna za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna prema Odluci o korisnicima proračuna općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskome vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresirani subjekti- udruge građana i dr. da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna-Službi za financije općine Vitez.

Tekst Nacrta zainteresiranim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web. stranici općine Vitez -www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen putem sredstava informiranja.

                              PREDSJEDNIK

                        OPĆINSKOG VIJEĆA

                             Hidajet Sivro

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend