Lokalne vijesti

39. sjednica OV Travnik

Vijećnici Općinskog vijeća Travnik su na današnjoj, 39. redovitoj sjednici razmatrali Nacrt Odluke o utvrđivanju tarifa komunalnih pristojbi u općini Travnik. Ovaj dokumenat izazvao je niz rasprava i diskusija u smislu potrebe poticajnih odluka za određene vrste djelatnosti čiji bi opstanak i razvoj bio i interes Travnika.

U okviru tih rasparava dat je i niz konkretnih prijedloga nakon čega je Nacrt ove odluke i usvojen. Usvajanjem Nacrta Odluke o utvrđivanju tarifa komunalnih pristojbi u općini Travnik dana je i obveza Službi za ekonomsko-financijske poslove da u roku od 45 dana provede javnu raspravu i nakon toga vijećnicima dostavi Prijedlog odluke na razmatranje i usvajanje. O načinima,terminima i mjestima održavanja javnih rasprava naknadno ćemo informiratii građane. Bez značajnih primjedbi, a uz dodatna pojašnjenja pomoćnika načelnika za ekonomsko-financijske poslove vijećnici su na današnjoj 39. redovitoj sjednici OV usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna općine Travnik za period 1.1. do 31.12. 2011.godinu.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend