Vijesti iz BiH

300 nameta koji koče privredu!

Osim velikih opterećenja radnika i poslodavaca koja se ogledaju u visokim porezima i doprinosima, u Federaciji BiH propisane su i brojne naknade i takse koje dodatno otežavaju ne samo razvoj privrede već i svakodnevni život građana.

Podrška USAID-a

Riječ je o parafiskalnim nametima kojih, prema posljednjim podacima, kako nam je potvrđeno u Ministarstvu finansija FBiH, ima između 280 i 300!

Naime, ovo ministarstvo u petak je, uz podršku USAID-a, okončalo u javnosti dugo traženi registar parafiskalnih nameta. Budući da se radi o nacrtu, on će u narednom periodu, kako nam je potvrđeno, biti dopunjavan.

Naš list dobio je na uvid ovaj registar koji sadrži čak 2.758 rednih brojeva naknada i taksa koje se plaćaju po različitim namjenama Federaciji BiH, općinama, te kantonima. Neke od nabrojanih naknada ili taksa ponavljaju se jer su zastupljene u više općina, iako se njihovi iznosi donekle razlikuju.

Ovako veliki broj taksa i naknada predstavlja svojevrsnu “džunglu” parafiskalnih nameta koji, uz direktne i indirektne poreze, poslovanje u većem bh. entitetu doslovno čine nemogućim.

Najlošija zemlja

Upravo je ovaj registar najbolji odgovor zbog čega je naša država u izvještaju “Doing Business“ Svjetske banke i Međunarodne finansijske korporacije IFC rangirana na 81. mjestu od ukupno 190 zemalja, čime je dodatno nazadovala za dvije pozicije u odnosu na prošlu godinu, te je svrstana kao najlošija zemlja u regionu.

Donosimo pregled najupečatljivijih taksa i naknada za građane i preduzeća.

GRAĐANI

Putnička taksa za unapređenje avioprometa: 20 KM po odlazećem putniku s Aerodroma Sarajevo

Posebna naknada za okoliš za fizička lica pri registraciji motornih vozila – plaća se prilikom registracije vozila i to: automobili 15 KM, autobusi 60 KM, teretni automobili 90 KM, kombinirani automobili 30 KM, mopedi 6 KM, motocikli 10 KM

Naknada za polaganje stručnih ispita, naplaćuje se jednokratno: 100 KM po kandidatu

Opća vodna naknada, isplaćuje se zajedno s isplatom plaće: 0,5 posto neto plaće svih zaposlenika, obveznik je poslodavac

Naknada za upotrebu cesta za vozila građana: 30 KM je pri registraciji vozila osnovna naknada, a korektivni koeficijent ovisi o kategorizaciji vozila

Posebna naknada za službu “Pomoć – informacije na cestama” koja se plaća prilikom registracije: 8 KM za teretna i priključna vozila, putničke automobile i autobuse, a 3 KM za motocikle, tricikle i četverocikle

Posebna naknada za okoliš za fizička lica pri registraciji motornih vozila koja se obračunava i plaća jednom godišnje prilikom registracije vozila: 90 KM teretni automobili, 60 KM autobusi, 30 KM kombinirani automobili i radna vozila, 25 KM radni strojevi, 15 KM LIČNI automobili, 10 KM traktori i motocikli, 6 KM mopedi

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća, 15 posto federalni budžet, 25 posto budžet kantona, 60 posto općinski budžet, a naknadu obračunava i plaća poslodavac istovremeno s isplatom neto plaća: 0,5 posto na zbirni iznos neto plaća svih zaposlenika

Takse za ovjeravanje dokumenata (primjer u ZHK): 10 KM za ovjeru potpisa izvan službenih prostorija, 4 KM za ovjeru autentičnosti rukopisa ili prijepisa od svakog originala; 2 KM za ovjeru svakog potpisa; 1 KM za ovjeru jedne stranice preslika

Naknada za korištenje podataka izmjere katastra, koja se plaća u visini određenoj tarifom za korištenje podataka premjera i katastra: u rasponu od 1 do 1.000 KM

Takse za vjenčanja i druge civilne registracije (primjer Sarajevo): 50 KM radnim danima u općini izuzev srijede, koja je besplatna, 100 KM nedjeljom u zgradi općine, 200 KM svim danima van zgrade općine

Općinske komunalne takse za privremeni boravak (primjer Gračanica): 2 KM plaća se taksa za privremeni boravak u hotelima, motelima, kampovima i kućnoj radinosti

PRAVNA LICA

Naknada za opće korisne funkcije šuma: 0,07 posto od ukupno ostvarenog prihoda

Općinske komunalne takse (primjer Sarajevo): 100 KM dnevno za organiziranje muzike uživo u ugostiteljskim objektima

Naknada za zauzimanje javne površine, poput zakupa javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca (primjer sarajevska općina Centar): 40 KM po kvadratu  mjesečno u postupku oglašavanja početna cijena za postavljanje slobodnostojećih ljetnih bašta

BiH u izvještaju “Doing Business” Svjetske banke i Međunarodne finansijske korporacije IFC rangirana na 81. mjestu od ukupno 190 zemalja

Općinske komunalne takse – naknade za istaknutu firmu (primjer Sanski Most) – 50 KM do 7.500 KM godišnje za fizička i pravna lica za svaku istaknutu firmu, natpis i slično

Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina: od 5 do 60 KM po kvadratu, jednokratno

Naknada za osiguranje od požara (općina Zenica): 10 KM godišnje za vatrogastvo za poslovne objekte površine do 100 kvadrata; 0,01 KM po kvadratu mjesečno za poslovne objekte površine veće od 100 kvadrata; 0,05 KM po kvadratu mjesečno za skladišne prostore; 0,001 KM po kvadratu mjesečno za objekte (građevine) koje koriste zdravstvene, obrazovne, kulturne, vjerske institucije, ustanove i organizacije, 1 KM po kubnom metru mjesečno za benzinske pumpe (visina se utvrđuje na osnovu kapaciteta rezervoara za gorivo)

Naknada za zauzimanje javnih površina – taksi stajališta (primjer Kiseljak) – 10 KM mjesečna naknada za korištenje

Hadžimehanović: Ne može svako uvoditi naknade

Pomoćnik ministrice finansija FBiH Hajrudin Hadžimehanović kazao je za „Avaz“ da će svi nivoi vlasti do kraja januara imati rok da dopune i urede ovaj registar, a onda će Ministarstvo s timom USAID-a napraviti konačan registar te poslati ga Vladi na usvajanje.

– Želimo podvući crtu, da precizno utvrdimo te parafiskalne namete. Onda iza toga slijede druge aktivnosti da se nađe normativni osnov kako bi se svako novo uvođenje naknade na bilo kojem nivou uradilo na način da se traži mišljenje Federalnog ministarstva finansija. Ne može svako kome padne na pamet uvoditi naknadu. To pogotovo otežava poduzetnicima, onima koji hoće da investiraju, da otvaraju nova radna mjesta. Zato nam treba baza da bismo poduzimali mjere da spriječimo podizanje na veće iznose i uvođenje novih. Ovo je i mjera iz Reformske agende – kaže Hadžimehanović.

Više od 50 zakona i 150 obrazaca!

Prema istraživanju Centra civilnih inicijativa, da bi poslovale u okvirima zakona, firme se moraju pridržavati više od 20 zakona vezanih uz fiskalna i parafiskalna davanja, te više od 30 zakona koji propisuju kaznene odredbe, a tokom godine u obavezi su na razne adrese predati oko 150 različitih prijava i obrazaca!

(Biznis.ba / Avaz)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend