30 tisuća maraka za regulaciju korita rijeke Kruščice u naselju Rijeka

Vlada KSB u okviru svoje 77. sjednice usvojila je Prijedlog zakona o udžbenicima za osnovne i srednje škole KSB-a, a usvojen je i Program i kriteriji raspodjele sredstava za sport, kulturu i znanost u 2010. godini. Vlada je usvojila i slijedeće odluke: Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije «Transfer za poticaj gospodarstvu«, utvrđenog Proračunom KSB za 2010 godinu u iznosu od 1.115.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Vlada je donijela Odluku o izdvajanju sredstva za realizaciju Programa poticaja vodoprivredi, a sredstva se izdvajaju za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Voljice, općina G. Vakuf- Uskoplje u iznosu od 20.000 KM, Odluku o izdvajanju sredstava za provedbu Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima u iznosu od 10.350 KM, zatim Odluku o izdvajanju sredstava udruženjima sportskih ribolovaca i udruženjima građana za izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita i izvorišta rijeka na području KSB. Ovom se odlukom izdvajaju  sredstva u iznosu od 20.000 KM. Vlada KSB usvojila je i Odluku o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača, za izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Kruščice u naselju Rijeka, općina Vitez, i Odluku o izdvajanju sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 30.000 KM. Za realizaciju ovog projekta sredstva se izdvajaju poduzeću Horizont d.o.o. Vitez. Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB je donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za srpanj 2010. godine. Osnovica za obračun plaće za uposlenike u kantonalnim tijelima uprave i sve korisnike Proračuna iznosi 459,22 KM, a za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 105.26 KM. Donesena je i Odluka o visini naknade toplog obroka za srpanj 2010. godine koji iznosi 8 KM po radnom danu. Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, obnove i povratka dala suglasnost za zaključenje 29 ugovora za projekte infrastrukture u općinama KSB i Odluke o raspodjeli sredstava za iste projekte.