29. sjednica Skupštine SBK

 

29.sjednica Skupštine SBK zakazana je za 22.oktobar u Travniku. Na dnevnom redu naći će se 7.tačaka .

 

1. Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima.

2. Prijedlog zakona o javno- privatnom partnerstvu.

3. Odluka o izmjeni Financijskog plana Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2013.godinu.

4. Odluka o izmjeni Programa rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2013.godinu.

5. Odluka o izmjenama Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za 2013.godinu.

6. Mišljenje na Nacrt zakona o poštanskom prometu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

7. Prijedlog za imenovanje općinskog javnog pravobranioca i zamjenika općinskog javnog pravobranioca u Općinskom javnom pravobranilaštvu Jajce.

(hronika.ba)