Lokalne vijesti

Otvorene nove prostorije policijske ispostave Turbe

Ministar unutrašnjih poslova SBK, Feliks Vidović i policijski komesar, Faik Adilović zvanično su otvorili nove prostorije policijske ispostave Turbe. Ova policijska ispostava je organizacijska jedinica Policijske stanice Travnik, a njeno formiranje omogućeno je stupanjem na snagu novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Vlada je, dajući saglasnost na novu organizaciju MUP-a, osigurala i sredstva za opremanje prostorija policijske ispostave, koje su MUP-u ustupljene na korištenje od strane općine Travnik.

 

Opredjeljenje za formiranje policijske ispostave na području Turbeta prije svega leži u činjenici da ovom području gravitira oko 17 000 stanovnika i da se formiranjem ispostave u Turbetu omogućava brži i kvalitetniji odgovor policijskih službenika na bilo kakve sigurnosne izazove. Policijski službenici raspoređeni u ovu ispostavu će biti u mogućnosti povećati svoje prisustvo na terenu, te će na taj način biti u službi građana sa tog područja.

 

Policijska ispostava Turbe opremljena je prostorom za dežurnog policajca, prostorijom za radne sastanke prilikom prijema i povratka sa službe, prostorijama za stranke i prostorijama za zadržavanje osoba lišenih slobode.

 

Ovom prilikom zahvaljujemo svima koji su pomogli u realizaciji ovog značajnog projekta i omogućili da policijski službenici uspješnije izvršavaju svoj osnovni zadatak – pružanje sigurnosti građanima i njihovoj imovini.

(MUP SBK)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend