2011. godina – Međunarodna godina šuma

Ujedinjeni narodi proglasili su 2011. godinu Međunarodnom godinom šuma s ciljem podizanja svijesti društva o značaju šuma i unaprjeđenja održivog gazdovanja, zaštite i stanja šuma na Zemlji. Svi znaju da su šume izvor čiste vode, čistog zraka i hrane. One osiguravaju mnogo značajnih funkcija za cijelo društvo, sigurno stanište za floru i faunu, građu, celulozu za papir, predivne pejzaže kao i arheološko i povijesno nasljeđe.

Prema procjeni stručnjaka nestajanje površina pod šumom dijelom utječe i na globalno zagrijavanje, a egzistencija preko 1.6 milijardi stanovnika na planeti izravno ili neizravno zavisi od šume, dok su proizvodi šumarstva izvor ekonomskog rasta i zapošljavanja. Širom svijeta bit će organizirane raznovrsne aktivnosti, kako bi se na odgovarajući način predstavio značaj šuma i potreba da se društvo u cijelosti uključi u očuvanje i unaprjeđenje stanja šuma. Forum za šume pri Tajništvu UN je određen kao koordinacijsko tijelo za realizaciju aktivnosti povodom Međunarodne godine šuma.