15 000 branitelja na prosvjedima

Vi­še od 15.000 branitelja, članova obitelji poginulih bra­ni­te­lja, ra­tni­h voj­nih in­va­li­da, nositelja naj­vi­ših ra­tnih pri­zna­nja u pet mi­nu­ta iza po­dneva započet će prosvjed is­pred zgra­de fe­de­ral­ne Vla­de u Sa­ra­je­vu.

Oni oče­kuju da im se kao po­drška pri­dru­že pri­pa­dni­ci JOB-a, umirovljenici i pred­sta­vni­ci sin­di­ka­ta. Sinoć su, naime, pro­pa­li još je­dni pre­go­vo­ri Vla­de FBiH i branitelja. Na­kon što je Vlada FBiH mi­mo do­go­vo­ra s braniteljima pri­pre­mi­la za­kon o cen­zu­su, branitelji su za­tra­ži­li da se to ne pri­ha­va­ti, nego da se uzme pri­je­dlog za­ko­na o cenzu­su ko­ji su oni pri­pre­mi­li ili da se, u protivnom, po­ni­šte sve iz­mje­ne braniteljskih za­ko­na ura­đe­ne u posljednjih mje­sec da­na. Podsjetimo, predstavnici devet braniteljskih udruženja nisu postigli kompromis s Vladom F BiH da primjena prihodovnog cenzusa počne istovremeno za sve proračunske korisnike. Federalna vlada je na sastanku u Sarajevu s braniteljskim druženjima tražila rješenja za redukciju socijalnih izdvajanja iz proračuna, te ostala pri svom stavu da uvođenje imovinskog cenzusa nema alternativu. Federalni premijer Mustafa Mujezinović je kazao da bi, ako bi se udovoljilo zahtjevima braniteljskih udruženja, došlo do “kraha federalnog i kantonalnih proračuna”. Pripadnici udruženja hrvatske sastavnice su iskazali protivljenje da u cenzus budu uračunata primanja koja dobivaju iz proračuna Hrvatske. “Zaključci svih naših skupština, koji su praktično identični, uključujući i naše kolege iz Hrvatskog vijeća obrane, nisu ozbiljno razmatrani”, kazao je predsjednik Udruženja dobitnika najvećih vojnih priznanja Dževad Rađo. Organizatori prosvjeda u Sarajevu najavili su dolazak 127 autobusa iz cijele BiH, ali i naglasili da neće blokirati putove u Sarajevu. Prosvjedi će biti organizirani i u Mostaru i Travniku, a koordinacija ovih kantonalnih braniteljskih udruženja najavila je blokadu magistralnih putova.