Zimski prelazni rok od 8.1. do 10.2.

Izvršni odbor Nogometnog/fudbalskog saveza BiH na sjednici održanoj 16.11.2018. godine u Sarajevu, utvrdio je trajanje zimskog registracionog perioda za 2018. godinu za igrače velikog nogometa i igrače futsala.

 

Zimski registracioni period za igrače nogometa i ženskog nogmeta traje od 08.01. do 10.02.2018. godine.

Pored toga, utvrđen je zimski registracioni period za igrače futsala, koji će također trajati od 08.01. do 10.02.2018. godine.

Registracija igrača u prelaznom roku će biti izvršena u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BiH.

(sportsport.ba)