Tag: ,

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini za novo zapošljavanje...

Objavljen javni poziv za kreditiranje industrijskih projekata u FBiH

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je javni poziv za kandidovanje projekata koji će se finansirati kreditom iz Trajnog revolving fonda kod...

Javni poziv za dodjelu stipendija “FONDA BRANKA INIĆ”

FOND BRANKA INIĆ raspisuje javni poziv za dodjelu stipendije redovnim studenticama pravnih fakulteta za period od 08.03. do 20.03. 2018. godine.

VITEZ: Javni poziv organizacijama civilnog društva

Općina Vitez upućuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) sa područja općine Vitez za učestvovanje na javnoj raspravi o temama za predstojeći javni poziv.

Ministarstvo obrazovanja KSB: Javni poziv za prijam osoba za stručno osposobljavanje

JAVNI POZIV za prijam osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna.

VITEZ: Javni poziv za sufinanciranje projekata NVO sektora za 2017. godinu

Na temelju članka 38. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez br. 5/08) i Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i...

Općina Vitez: Javni poziv za vlasnike/posjednike privremenih objekata

Dana 30.12.2016.godine na snagu je stupio Zakon o privremenom zauzimanju javnih površina na području SBK/KSB. Postupajući po odredbama ovog Zakona Općina je...

Vitez: Javni poziv za podnošenje prijava za rekonstrukciju/sanaciju stambenih jedinica za romske porodice

Javni poziv za podnošenje prijava za rekonstrukciju/sanaciju stambenih jedinica za romske porodice sa prebivalištem na teritoriji općine Vitez po projektu...

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala s područja KSB

Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (Službene novine F BiH”,...

Vitez: Javni poziv za sufinansiranje projekata sanacije zajedničkih dijelova stambenih objekata i objekata za javnu upotrebu

Općina Vitez poziva stanare zgrada zajedničkog smještaja i korisnike zgrada za javnu upotrebu, da iskažu interes za sufinansiranje projekata sanacije zajedničkih...