Intervencija Civilne zaštite u Staroj Biloj

Zbog ogromnih količina padavina dana, prije desetak dana je Služba civilne zaštite općine Vitez obavještena o evidentiranoj opasnosti od izlijevanja rijeke Bile, odnosno plavljenja stambenog objekta Zdravka Krište na Staroj Biloj.
Djelatnici Službe za Civilnu zaštitu odmah su izašli na lice mjesta, te ustanovili da je nivo vodostaja rijeke Bile izrazito visok, a budući da je kiša i dalje padala, postojala je realna opasnost od izlijevanja. Tako da se odmah pristupilo izgradnji zaštitnog kamenog nasipa.
Građevinska operativa Civilne zaštite sa poduzećem “Horizont” d.o.o Vitez  odmah je pristupila izgradnji zaštitnog kamenog nasipa.
Pravovremenom reakcijom područje je sanirano i samim tim spriječeno je veće izlijevanje rijeke Bile.